Ontstaan

Hoe Bijbels Onderwijzen is begonnen

hero-overlay

Zoektocht naar de essenties

Veel scholen houden zich bezig met de vraag: wat is nu écht christelijk onderwijs? En de daaraan gerelateerde vragen zoals in het kader hiernaast/onder.

Daarom is in 2019 een onderzoeksproject gestart om antwoord te vinden op deze vragen. We onderzochten wat de essentiële opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten zijn voor de vormgeving en inrichting van christelijk onderwijs.

Vanuit de Bijbel en andere hierop gebaseerde bronnen zochten we naar uitgangspunten voor christelijk onderwijs die toepasbaar zijn in de huidige praktijk. We formuleerden 33 uitgangspunten en verdeelden deze in zes categorieën.

Het fundament van Bijbels Onderwijzen is Gods Woord (Statenvertaling met kanttekeningen) en de Drie Formulieren van Enigheid. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de Bijbel en op het gedachtegoed van gewaardeerde theologen en pedagogen uit het verleden.

Bekijk het model & de uitgangspunten
  1. Hoe moeten we omgaan met alle vernieuwingen in het onderwijs?
  2. Is het niet zo dat we vaak ongemerkt en ongewild meegaan met alle ontwikkelingen?
  3. Terwijl we ons later afvragen of ze eigenlijk wel passen bij onze identiteit?
  4. Wat is nu echt goed en verantwoord onderwijs?
cta-overlay
Alles weten over Bijbels Onderwijzen?

Alles weten over Bijbels Onderwijzen?

In dit boek lees je de complete uitwerking van het model en de uitgangspunten van Bijbels Onderwijzen. Hét startpunt voor bezinning op christelijk onderwijs en een praktische handreiking om jouw lessen te toetsen.
Bestel het boek
Alles weten over Bijbels Onderwijzen?

Ontdek de bouwstenen