Van start- naar vakbekwaam: Bijbels Onderwijzen verbinden aan het beroepsprofiel

Van start- naar vakbekwaam: Bijbels Onderwijzen verbinden aan het beroepsprofiel

Hoe kunt u persoonlijke ontwikkeling verbinden aan Bijbels Onderwijzen en het beroepsprofiel?

Niet alleen kinderen leren, maar onderwijzers ook. Na het behalen van het diploma stopt de persoonlijke ontwikkeling niet. Dan begint de ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam. Hoe zorgt u ervoor dat binnen dat proces de uitgangspunten van Bijbels Onderwijzen een plaats krijgen?

Van belang is dan dat de uitgangspunten van Bijbels Onderwijzen geïntegreerd zijn in het beroepsprofiel dat de school hanteert. En dat het beroepsprofiel ook functioneert binnen de school, gerelateerd aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten. Hoe doet u dat in de praktijk? Hoe sluit u goed aan op competenties ‘waarmee’ de leerkracht van de PABO komt.

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!