Duiden van maatschappelijke vraagstukken

Duiden van maatschappelijke vraagstukken

De maatschappij verandert snel en voortdurend. Wat is jouw antwoord op al deze ontwikkelingen? En hoe neem je je leerlingen hierin mee?

De maatschappij verandert snel en voortdurend. Christelijke waarden en normen maken in rap tempo plaats voor voortdurend veranderende normen en waarden. Welke gevolgen heeft de toenemende individualisering op de inrichting van je leven? Ook op medisch-ethisch terrein zijn veranderingen ingrijpend. Bij alle technologische ontwikkelingen kan de vraag gesteld worden: mag alles wat kan?

Wat is jouw antwoord op al deze ontwikkelingen? Hoe kun je vervolgens de kinderen leren hoe ze ontwikkelingen kunnen duiden en ‘waarderen’ zodat ze hun houding als christen kunnen bepalen? Deze bouwsteen helpt je om maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen duiden vanuit christelijk perspectief. Er kan samengewerkt worden met een externe spreker.

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!