Model & uitgangspunten

Ontdek het model en de uitgangspunten van Bijbels Onderwijzen

hero-overlay

Hét fundament voor Bijbels onderwijzen

Bijbels Onderwijzen bestaat uit een model en 33 uitgangspunten om christelijk onderwijs vorm te geven. De uitgangspunten zijn verdeeld over zes categorieën: onderwijzer, leerling, lesstof, opvoeden, onderwijzen en onderwijsomgeving. Samen met de Bijbelse grondslag, het mensbeeld en de kernopdracht vormt dit het model om Bijbels Onderwijzen in de praktijk te brengen.

De uitgangspunten zijn tijdloos geformuleerd. Ze zijn vooral bedoeld als een spiegel om in te kijken, om het gesprek te voeren, om te bezinnen en te reflecteren. Tegelijkertijd is het niet richtingloos, want ze zijn komen voort uit de Bijbelse grondslag en zijn gebaseerd op het gedachtegoed van pedagogen en theologen uit het verleden.

Overlay

Klik op de iconen in het model en ontdek de uitgangspunten

lesstof leerling opvoeden & onderwijzen onderwijsomgeving onderwijzer mensbeeld kernopdracht Bijbelse grondslag
Overlay

Toelichting bij het model

Het model van Bijbels Onderwijzen is ontleend aan de pedagogische driehoek van J.D. Imelman. We kozen ervoor om de driehoek om te draaien zodat er een basis ontstaat waarbij de Bijbelse grondslag, het mensbeeld en de kernopdracht in de driehoek zijn geplaatst. Dit is het fundament onder opvoeden en onderwijzen.

In de horizontale lijn van de driehoek zie je de onderwijzer en leerling terug. Dit geeft aan dat zowel de onderwijzer als de leerling niet centraal staan binnen het onderwijs, maar juist de relatie tussen onderwijzer en leerling.

We kozen voor de term ‘onderwijzer’ in plaats van ‘leerkracht’. De onderwijzer onderwijst. Dit gaat wat ons betreft verder en omvat meer dan iets aanleren. Onderwijzen gaat over kennis overdragen, vormen, toerusten. Als onderwijzer sta je ‘op de schouders van ouders’ en geef je levenswijsheid en ervaring door aan de volgende generatie. Hiervoor is het nodig dat we als onderwijzers zelf door God onderwezen mogen worden, de Onderwijzer Die alleen ware wijsheid kan leren.

Aan de slag met toerusting en vorming?