Disclaimer

hero-overlay

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. VBSO en KOC Diensten geven geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Zij aanvaarden dan ook geen  enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen in de inhoud van de websites. Dit geldt voor de eigen websites en voor de inhoud van websites van andere partijen waarnaar verwijzingen zijn opgenomen. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met ons via de contactgegevens elders op de website vermeld.

Alle informatie en materialen op de websites van VBSO en KOC Diensten zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Als afnemer van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk voor keuze, gebruik en beslissingen op basis van de verstrekte informatie.

Wijzigingen

VBSO en KOC Diensten behouden zich het recht voor de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen, indien bijvoorbeeld wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Auteursrecht

Op deze website rust een auteursrecht van VBSO en KOC Diensten. De informatie die op deze site staat, mag echter vrij worden verspreid, mits voor niet-commerciële doeleinden. Daarbij dient nadrukkelijk te worden aangegeven dat de aangeboden informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Bij gebruik van de informatie van deze website dient altijd bronvermelding plaats te vinden. Andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van VBSO en KOC Diensten is verkregen.