De Bijbelse scheppingsorde: wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

De Bijbelse scheppingsorde: wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?

Hoe duiden we de seksualisering van de samenleving? Hoe spreek je hierover in de klas?

‘Naar het beeld Gods schiep Hij hem. Man en vrouw schiep hij hen.’ ‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn.’ Twee scheppingsordeningen die door de verlichting en het individualisme steeds meer onder druk staan. Hoe rust je leerlingen vanuit de Bijbel toe met betrekking tot de onderwerpen man-/vrouw-zijn, huwelijk en seksualiteit? Hoe ga je als onderwijzer om met gedrag dat haaks staat op de scheppingsorde?

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!