Bijbelse persoonsvorming en burgerschapsonderwijs

Bijbelse persoonsvorming en burgerschapsonderwijs

Hoe geef jij invulling aan je opdracht om leerlingen op te voeden tot christen als burger op doorreis?

De kernopdracht van de school is de kinderen op te voeden, te onderwijzen en te vormen. Als opvoeders verlangen we ernaar dat leerlingen als christen hun taak en roeping vervullen in de samenleving, op de plaats waar God hen stelt. Gods zegen over die vorming is onmisbaar.

Hoe geef jij invulling aan je opdracht om leerlingen op te voeden tot christen als burger op doorreis? Wat komt hier allemaal bij kijken? Wat vraagt dit van jou als onderwijzer en van de schoolcultuur waarin Bijbels burgerschap geoefend kan worden?

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!