Het gebed in het onderwijs en de opvoeding

Het gebed in het onderwijs en de opvoeding

Bidden: een opdracht van de Heere. Hoe doen we dat zelf? En hoe leren we dit onze kinderen?

Bidden. Een opdracht van de Heere. Wat behoort tot een goed gebed, in afhankelijkheid van Gods Geest? Hoe spreek je in je gebed? Hoe betrek je de kinderen op een goede manier bij het bidden? Hoe kan je kinderen zelf leren bidden?

Tijdens één of meerdere teambijeenkomsten of tijdens een ouderavond denken we na over deze vragen. Dit kan in samenwerking met een predikant.

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!