De Heidelbergse Catechismus in de onderwijspraktijk

De Heidelbergse Catechismus in de onderwijspraktijk

Wat is de waarde van dit belijdenisgeschrift? En hoe geef je er op begrijpelijke wijze vorm aan in jouw lessen?

Op veel scholen wordt in de groepen 7 en 8 de vragen uit de Heidelbergse Catechismus behandeld en aangeleerd. Hoe geef je dit vorm op een begrijpelijke wijze? Wat is de waarde van dit belijdenisgeschrift? Is het in onze tijd nog wel nodig dat we kinderen deze vragen uit het hoofd laten leren? Is dat niet een beetje te moeilijk? Wat is volgens jou het beste voor de leerlingen?

Ga met dit onderwerp aan de slag tijdens één of meerdere teambijeenkomsten. Dit kan in samenwerking met een predikant.

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!