Werkplaats startende onderwijzers

Werkplaats startende onderwijzers

Wilt u uw startende onderwijzers ook deel laten nemen aan een werkplaats? Vanaf 2023-2024 kan dit ook in combinatie met Bijbels Onderwijzen.

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende onderwijzers leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten worden deze professionele leergemeenschappen georganiseerd.

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!