De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (4)

13 mei 2024
De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (4)

Ontdek het in de serie van 5 korte artikelen. Vandaag deel 4: Samenhang

Hoe meer je je met Bijbels Onderwijzen bezighoudt, hoe meer je tot de verrassende ontdekking komt dat het een samenhangende beschrijving geeft van de onderwijspraktijk.

‘Opvoeden & onderwijzen vanuit Gods Woord en de belijdenisgeschriften’ is de kern. Van daaruit wordt omschreven wat dit betekent voor de onderwijzer, de leerling, de lesstof en de onderwijsomgeving.

Let u maar eens op: veel nieuwe onderwijsontwikkelingen richten zich op een van deze aspecten. Klaslokalen veranderen bijvoorbeeld in open leertuinen. Of de lesstof wordt meer thematisch vormgegeven ten koste van de vakkenstructuur (met bijbehorend gevaar van vermindering van kennisoverdracht).

Bijbels Onderwijzen omschrijft hoe goed, christelijk onderwijs eruit ziet. Het zet de verschillende aspecten van dit onderwijs in samenhang met elkaar. Juist deze samenhang maakt het tot een duurzaam onderwijsconcept.

Speelt er een ontwikkeling in uw school die u wilt wegen vanuit Bijbels Onderwijzen? Of bent u benieuwd hoe u Bijbels Onderwijzen een plaats kunt geven in het denken en handelen van de leerteams op uw school?

Neem gerust contact met ons op.

Lees hier de eerdere artikelen:
1. Anker: De kracht van Bijbels onderwijzen voor uw school (1) | Bijbels Onderwijzen
2. Tijdloos: De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (2) | Bijbels Onderwijzen
3. Volledig: De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (3) | Bijbels Onderwijzen