De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (3)

16 april 2024
De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (3)

Ontdek het in de serie van 5 korte artikelen. Vandaag nummer 3: Volledig

Van onderwijzer, tot lesstof tot onderwijsomgeving.

Over al deze aspecten van het onderwijs heeft Bijbels Onderwijzen uitgangspunten. Het zijn richtingwijzers die de koers bepalen. Ze geven aanleiding tot gesprek in het team, MT en/of bestuur over kwalitatief goed onderwijs, dat gegrond is op Gods Woord.

Twee voorbeelden van uitgangspunten die tot gesprek kunnen leiden:

  1. Hoe staat het met de rol van de onderwijzer in onze school? Wordt er nog echt onderwezen? En hoe verhoudt dit zich dan tot het uitgangspunt ‘de leerling leert steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling’?
  2. Hoe verhoudt het afstemmen op de behoefte van iedere leerling zich tot ‘de school vormt een gemeenschap die gericht is op de ander en het collectief’?

Hoe meer Bijbels Onderwijzen deel uitmaakt van de cultuur van de school (de doelen van de school worden dan ondersteund door wat we zeggen en doen), hoe sterker je onderwijs verankerd raakt. Dat bewaart voor zwalken op open zee (De kracht van Bijbels onderwijzen voor uw school (1) | Bijbels Onderwijzen).

Aan de hand van drie kernwoorden is in deze artikelenserie tot nu toe de meerwaarde van Bijbels Onderwijzen beschreven: verankerd – tijdloos – volledig. Volgende keer artikel 4: Samenhang.

Lees hier de eerdere artikelen:
1. Anker: De kracht van Bijbels onderwijzen voor uw school (1) | Bijbels Onderwijzen
2. Tijdloos: De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (2) | Bijbels Onderwijzen