De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (2)

27 februari 2024
De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (2)

Wat is de kracht van Bijbels Onderwijzen? Ontdek het in de serie van 5 korte artikelen. Vandaag nummer 2: Tijdloos

Tijdloos

‘Nieuw: ouderwets onderwijs’ kopte enkele jaren geleden een opinieartikel in het NRC.

De auteurs gingen in op een aantal misvattingen die leven in het huidige, moderne onderwijs. Ze schreven niet mee aan Bijbels Onderwijzen maar vertolken wel hetzelfde geluid. Het is interessant om te merken dat in de wetenschap steeds vaker teruggegrepen wordt naar aloude principes. Hiermee wordt de kracht van Bijbels Onderwijzen onbewust onderstreept.

De uitgangspunten van Bijbels Onderwijzen zijn tijdloos. Alle onderwijskundige veranderingen, die soms als een dreigende tsunami de school overspoelen, ten spijt. Kinderen leren namelijk niet wezenlijk anders dan een eeuw geleden.

‘De leerkracht is directief, gezaghebbend, zorgzaam en actief en met passie betrokken bij het lesgeven en leren en maakt daarbij gebruik van een onderwijsprogramma dat veel ruimte biedt voor het automatiseren van basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen) en de ontwikkeling van algemene kennis’ aldus de auteurs in NRC.

Vanuit Bijbels Onderwijzen voeren we een pleidooi voor het échte onderwijzen. Wat versta je hieronder? En hoe werkt dit door in pedagogiek en didactiek? Ga met ons in gesprek en ervaar zelf hoe het vak waar je van houdt – onderwijzen – weer centraal komt te staan.