Vormen of indoctrineren?

Vormen of indoctrineren?

Wil je je leerlingen vormen of wordt het toch (een beetje) indoctrinatie? Een interessant onderwerp om je als christelijke school op te bezinnen.

Christelijke scholen worden nogal eens bestempeld als scholen waar indoctrinatie van (geloofs)opvattingen plaatsvindt. Is dit zo? Hoe moeten we hiernaar kijken en -mee omgaan? Hoe zie je jouw rol als onderwijzer/opvoeder? Wanneer vorm je en wanneer is er sprake van indoctrinatie? Hoeveel ruimte geef je jouw leerlingen om een eigen mening te vormen? En hoe verhoudt dit zich tot het ‘inscherpen’ van Gods geboden?

Meer weten?

Bekijk deze bouwsteen!