Kinderen moeten Bijbels onderwezen worden

30 januari 2024
Kinderen moeten Bijbels onderwezen worden

Wat is goed voor kinderen? Een vraag die we vaak stellen in het onderwijs. En terecht. Uiteindelijk is alles wat we doen in het belang van het kind. Of het nu gaat om de aanschaf van een nieuwe lesmethode, gesprekken met ouders en hulpverleners of een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Tot zover geen verschil met seculier onderwijs. Waarin ligt dan wel het verschil op reformatorische scholen? Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Naar mijn mening moeten kinderen Bijbels onderwezen worden. Waar hebben we het dan over? U kunt hier meer over lezen in het boek ‘Bijbels onderwijzen; uitgangspunten voor christelijk onderwijs’.

Vanaf dit cursusjaar mogen we veel scholen ondersteunen in het op gang brengen van gesprek over de essentie van christelijk onderwijs.

Vragen die scholen onder andere aan ons stelden:

  • We willen graag structureel twee momenten per jaar tijd inruimen voor een thema uit Bijbels onderwijzen. Kunnen jullie met ons meedenken wat passend is?
  • Onze school wil een leer-, leef- en opvoedgemeenschap zijn. Hoe kan Bijbels onderwijzen hier een bijdrage aan leveren?
  • Kunnen jullie ook een lezing of workshop verzorgen tijdens onze ouderavond?
  • Kan iemand ons bestuur/toezicht een keer bijpraten over Bijbels onderwijzen? Wat is precies de rol van de bestuurder/toezichthouder?
  • Zegt Bijbels onderwijzen ook iets over de didactiek van een les?
  • Hoe verhoudt Bijbels onderwijzen zich tot thematisch onderwijs of eigenaarschap van leerlingen?
  • Bijbels onderwijzen staat al in ons schoolplan. Hoe kunnen we steeds meer gaan denken en handelen vanuit Bijbels onderwijzen?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met u mee. Zodat kinderen in onze tijd Bijbels onderwezen worden. Deze ruimte is er nog binnen het huidige overheidsbeleid. Zouden we dan geen werk maken van de noodzaak dat het onderwijs doordrenkt is van de identiteit die we voorstaan? Daar zetten we ons graag voor in. Bezinnend, reflecterend en praktisch aan de slag.

Reacties van onderwijzers:

‘Het samen nadenken over het Bijbels onderwijzen was heel mooi, ook het bespreken van de casussen’

‘Er werden woorden en theorie gegeven aan de dingen die je in onze tijd ziet (veranderen)’

‘Hoe belangrijk is het om steeds weer de Bijbel als uitgangspunt te nemen bij al je handelen als leerkracht. Ik ben er weer eens bij stilgezet hoe complex alles is, wat er allemaal op ons en onze kinderen af komt’

‘Prikkelende casussen. Je krijgt een heel duidelijk beeld over wat er speelt in de praktijk op wereldniveau, maar ook in je eigen omgeving’